ÚZ 1571 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

ÚZ 1571 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

podrobnosti

Autor: neuveden
Nakladatel: Neuvedeno
EAN: 9788074886133
Žánr: Ekonomie, účetnictví, právo
Stav: Skladem
CENA: 187 Kč

Anotace/popis knihy

Předpisy z oblasti sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 2-3, 15, 38, 58, 60, 90, 115, 147, 166, 178, 197, 216, 252, 289, 339, 371, 389, 400, 445, 478, 524, 552, 566, 565, 595, 617, 645, 702, 734, 776, 811, 879, 942, 1015, 1067, 1124, 1179, 1220, 1308, 1356, 1425, 1474, 1506 a 1529. Toto č. 1571 se od č. 1529 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Obsah publikace:Kapitola I – Státní sociální podpora Přehled zákona o státní sociální podpoře Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Sdělení MPSV č. 192/2023 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory Vyhláška č. 411/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory Zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítěKapitola II – Dávky pro osoby se zdravotním postižením Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženímKapitola III – Sociální služby Přehled zákona o sociálních službách Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka (příloha zdarma na www.socz.sagit.cz)Kapitola IV – Pomoc v hmotné nouzi Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouziKapitola V – Životní a existenční minimum Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima Sdělení MPSV č. 192/2023 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory - viz kapitolu I.Kapitola VI – Náhradní výživné Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) Kapitola VII – Ostatní Nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí Nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu Kapitola VIII – Ukrajina Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Vyhláška č. 410/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky Nařízení vlády č. 446/2023 Sb., o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč