ÚZ 1550 PROTIKORUPČNÍ PŘEDPISY

ÚZ 1550 PROTIKORUPČNÍ PŘEDPISY

podrobnosti

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885914
Žánr: Ekonomie, účetnictví, právo
Stav: Skladem
CENA: 112 Kč

Anotace/popis knihy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (vybraná ustanovení) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 253/2008 Sb. Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Zákon č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů Vyhláška č. 180/2021 Sb., o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč