UČÍME SE POČÍTAT

UČÍME SE POČÍTAT

podrobnosti

Autor: Zelinková Olga
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026214069
Žánr: Dětská odborná literatura
Stav: Skladem
CENA: 165 Kč

Anotace/popis knihy

Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie pomáhají pøedškolním a mladším dìtem vstoupit do svìta èísel, do vztahù mezi skupinami prvkù, uèí je porovnávat, odhadovat množství a podobnì. Úkoly mají zábavný charakter, který odpovídá potøebám a možnostem dìtí. Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je speciální pedagožka zabývající se pøedevším problematikou specifických poruch uèení. Je autorkou øady knih, v Portále vyšly Poruchy uèení, Dyslexie v pøedškolním vìku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdìlávací program, Pomoz mi, abych to dokázal, Mám dyslexii a Dyspraxie.

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč