SPRECHEN SIE DEUTSCH? 3 UČEBNICE NĚMČINY

SPRECHEN SIE DEUTSCH? 3 UČEBNICE NĚMČINY

podrobnosti

Autor: Dusilová
Nakladatel: Polyglot
EAN: 9788086195193
Žánr: Učebnice ZŠ, SŠ, VŠ
Stav: Skladem
CENA: 378 Kč

Anotace/popis knihy

Spojuje výhody tradičních a moderních učebnic. Nabízí přehledný výklad gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis a slovní zásobu, náměty k mluvenému a psanému projevu. Obsahuje rovněž pracovní sešit, mapy, slovníky a přehled gramatiky. Učebnicový soubor Sprechen Sie Deutsch? se skládá z vlastní žákovské učebnice, audio CD nebo kazet a knihy pro učitele. Učebnice byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět německý jazyk. Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce ve 3. díle umožňují dosažení referenční úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč