KRIZOVÁ INTERVENCE - 4. VYDÁNÍ

KRIZOVÁ INTERVENCE - 4. VYDÁNÍ

podrobnosti

Autor: Vodáčková Daniela a kol.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026217046
Žánr: Pedagogika, psychologie
Stav: Skladem
CENA: 699 Kč

Anotace/popis knihy

Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích. Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi. Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence - tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou); telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i krizová intervence při katastrofách. Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací: krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin, krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku; krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou); psychospirituální krize; krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí; týraní a zneužívaní klienti, problematika sebevražd). Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence. Kniha je určena pracovníkům pomáhajících profesí, zejména v oblasti krizové pomoci, psychologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, duchovním, pedagogům, pracovníkům dobrovolných organizací, linek důvěry, záchranného systému, studentům příslušných oborů. PhDr. Daniela Vodáčková je psycholožkou s dlouholetou praxí v krizových službách a lektorkou výcvikových programů.

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč