ÚZ 1492 CENNÉ PAPÍRY

ÚZ 1492 CENNÉ PAPÍRY

podrobnosti

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885310
Žánr: Ekonomie, účetnictví, právo
Stav: Skladem
CENA: 379 Kč

Anotace/popis knihy

V edici ÚZ dosud vyšly cenné papíry pod č. 19, 79, 99, 119, 143, 153, 186, 212, 244, 271, 323, 344, 362, 381, 409, 433, 477, 508, 548, 576, 616, 683, 738, 804, 851, 911, 975, 1039, 1073, 1138, 1222, 1298, 1337, 1372 a 1449. Toto č. 1492 se od č. 1449 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Obsah publikace:Kapitola I – Cenné papíry Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení) Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový Přehled zákona o dluhopisech Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech Vyhláška č. 323/2012 Sb., o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh Vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladůKapitola II – Dohled nad kapitálovým trhem Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (vybraná ustanovení) Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů Kapitola III – Podnikání na kapitálovém trhu Přehled zákona o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Vyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů Vyhláška č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb Vyhláška č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu Vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu Vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Vyhláška č. 570/2020 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištěníKapitola IV – Investiční společnosti a investiční fondy Přehled zákona o investičních společnostech a investičních fondech Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech Vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Sdělení MF č. 203/2014 Sb., o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014 Vyhláška č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní banceKapitola V – Komoditní burzy Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzáchKapitola VI – Seznam tuzemských relevantních předpisů Seznam tuzemských relevantních předpisů

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč